அப்ப இவங்கள் காட்டியும் குடுக்கிறாங்கள்!- கூட்டியும் குடுக்கிறாங்களா பாஸ்?

இவர்கள் நல்லவர்களா கெட்டவர்களா? மக்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும்..

dinamalar