இறந்தவர்களின் உடலை தோண்டி விழா (Photos)

இந்தோனேசியாவில் உள்ள சுலவோசி கிராமத்தில் இப்படியும் ஒரு விழா இறந்தவர்களின் உடலை மீண்டும் எடுத்து ஒவ்வொரு மூன்று வருடங்களுக்கும் ஒருமுறை அவர்களுக்கு பிடித்த ஆடை அணிவித்து இவ்விழா கொண்டாடப்படுகிறது.

அன்மையில் இவ்விழா கொண்டாடப்பட்ட போது எடுத்த புகைப்படங்கள் இது

article_1447306373-c

article_1447306380-d

article_1447306387-e

article_1447306427-f

article_1447306435-g (1)

article_1447306435-g

article_1447306442-h

article_1447306465-k